EDEBİYAT + TÜRKÇE + TARİH + COĞRAFYA
4’LÜ PAKET

EDEBİYAT

 • ŞİİR ( NAZIM ) BİLGİSİ 
 1. Şiir Türleri
  a.
  Şiir Türleri
 2. Uyak Düzeni ( Kafiye Örgüsü )
  a. Uyak Örgüsü
 3. Uyak – Uyak Türleri
  a. Kafiye-Redif
 • SÖZ SANATLARI
 1. Mecaz-ı Mürsel
 2. Teşbih
 3. Açık İstiare
 4. Kapalı İstiare
 5. Kinaye
 6. Tevriye
 7. Teşhis
 8. İntak
 9. Tecahül-ü Arif
 10. İstifham
 11. Hüsn-i Talil
 12. Mübalağa
 13. Tezat
 14. Telmih
 15. Tariz
 16. Tenasüp
 17. Lef-ü Neşr
 18. Cinas
 19. Seci
 20. İrsal-i Mesel
 21. Akrostiş
 • DÜZYAZI TÜRLERİ
 1. Öğretici Metinler
  a.
  Gazete Çevresinde Gelişen Metinler
  *Makale
  *Fıkra
  *Söyleşi
  *Eleştiri
  *Röportaj
  b. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
  *Anı
  *Günlük
  *Gezi Yazısı
  *Otobiyografi
  *Mektup
  c. Sözlü Anlatım Türleri
  *Forum
  *Söylev
  *Panel
  *Münazara
  *Konferans
  *Sempozyum
  *Açık Oturum
 2. Olay Çevresinde Oluşan Metinler
  a. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
  *Roman
  *Öykü
  *Masal
  b. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
  *Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 2. Sagu
 3. Destanların Özellikleri
 4. Doğal ve Yapay Destanlar
 • İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 1. Geçiş Dönemi
 2. Geçiş Dönemi Destanları
 3. Destan’dan Halk Hikayesi’ne Geçiş
 • HALK EDEBİYATI
 1. Halk Edebiyatı
  a. 
  Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
 2. Anonim Halk Edebiyatı
  a. Anonim Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Anonim Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
 3. Aşık Halk Edebiyatı
  a. Aşık Halk Edebiyatı
  *Aşık Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  *Aşık Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
  b. Aşık Halk Edebiyatı’nın Sanatçıları
  *Köroğlu
  *Karacaoğlan
  *Ercişli Emrah
  *Dadaloğlu
  *Gevheri
  *Aşık Ömer
  *Bayburtlu Zihni
 4. Tekke Halk Edebiyatı
  a. 
  Tekke Halk Edebiyatı
  *Tekke Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  *Tekke Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
  b. Tekke Halk Edebiyatı’nın Sanatçıları
  *Hacı Bayram-ı Veli
  *Hacı Bektaş-ı Veli
  *Kaygusuz Abdal
  *Yunus Emre
  *Pir Sultan Abdal
  *Ahmet Yesevi
 • DİVAN EDEBİYATI
 1. Divan Edebiyatı
  a. Divan Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Divan Şiiri İle İlgili Bazı Kavramlar
  c. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 1
  d. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 2
  e. Divan Edebiyatı’nın Mensur Türleri
  f. Divan Edebiyatı’nda Nesir
  g. Tehzil
  h. Şehrengiz
 2. Divan Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Hoca Dehhani
  b. Mevlana
  c. Aşık Paşa
  d. Ali Şir Nevai
  e. Ahmedi
  f. Şeyhi
  g. Hoca Sinan Paşa
  h. Nedim
  ı. Nef’i
  j. Şeyh Galip
  k. Ahmet Fakih-Kadı Burhanettin-Süleyman Çelebi
  l. Gülşehri
  m. Nabi
  n. Baki
  o. Fuzuli
 • I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. I. Dönem Tanzimat Edebiyatı
  a. I. Tanzimat Dönemi’nde Şiir’in Genel Özellikleri
  b. I. Tanzimat Dönemi’nde Roman ve Hikaye’nin Genel Özellikleri
  c. I. Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  d. I. Tanzimat Dönemi’nde Öğretici Metinler’in Genel Özellikleri
 2. I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Namık Kemal
  b. Ziya Paşa
  c. Ahmet Mithat Efendi
  d. Şemsettin Sami
  e. Ahmed Vefik Paşa
  f. Şinasi
 • II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. II. Dönem Tanzimat Edebiyatı
  a.
  II. Tanzimat Dönemi’nin Genel Özellikleri
  b. II. Tanzimat Dönemi’nde Şiir’in Genel Özellikleri
  c. II. Tanzimat Dönemi’nde Roman ve Hikaye’nin Genel Özellikleri
  d. II. Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  e. II. Tanzimat Dönemi’nde Öğretici Metinler’in Genel Özellikleri
 2. II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. 
  Recaizâde Mahmut Ekrem
  b. Muallim Naci
  c. Abdülhak Hamit Tarhan
  d. Samipaşazâde Sezai
  e. Nabizâde Nazım
 • SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 1. Servet-i Fünun Edebiyatı
  a. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Nazım Biçimleri
 2. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Tevfik Fikret
  b. Tevfik Fikret’in Özellikleri
  c. Cenap Şahabettin
  d. Halit Ziya Uşaklıgil
  e. Mehmet Rauf
  f. Hüseyin Cahit Yalçın
  g. Süleyman Nazif
 3. Servet-i Fünun Dönemi’nin Bağımsız Sanatçıları
  a. Ahmet Rasim
  b. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • FECR-İ ATİ EDEBİYATI
 1. Fecr-i Ati Edebiyatı
  a. 
  Fecr-i Ati Dönemi’nin Genel Özellikleri
 2. Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Ahmet Haşim
  b. Tahsin Nahit
  c. Emin Bülent Serdaroğlu
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
 1. Milli Edebiyat Dönemi
  a. Milli Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
 2. Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları
  a. Mehmet Emin Yurdakul
  b. Ziya Gökalp
  c. Ömer Seyfettin
  d. Reşat Nuri Güntekin – Biyografi
  e. Reşat Nuri Güntekin – Romanları
  f. Reşat Nuri Güntekin – Hikayeleri
  g. Reşat Nuri Güntekin – Oyunları
  h. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Romanları
  ı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hikayeleri
  j. Halide Edib Adıvar
  k. Halide Nusret Zorlutuna
  l. Ruşen Eşref Ünaydın
  m. Rıza Tevfik Bölükbaşı
  n. Refik Halit Karay
  o. Hamdullah Suphi Tanrıöver
  p. Mehmet Fuat Köprülü
  r. Yusuf Akçura
  s. Ali Canip Yöntem
 3. Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları
  a. Yahya Kemal Beyatlı
  b. Mehmet Akif Ersoy
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
  a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Cumhuriyet Şiiri’nin Genel Özellikleri – Şair Anlayışı
  c. Cumhuriyet Romanı ve Hikayesi’nin Özellikleri – Yazar anlayışı
  d. Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
 2. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir )
  a. Öz ( Saf ) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  *Öz ( Saf ) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  -Ahmet Hamdi Tanpınar
  -Necip Fazıl Kısakürek
  -Cahit Sıtkı Tarancı
  -Ahmet Muhip Dıranas
  -Fazıl Hüsnü Dağlarca
  -Behçet Necatigil
  -Özdemir Asaf
  *Yedi Meşaleciler
  -Cevdet Kudret Solok
  -Vasfi Mahir Kocatürk
  -Ziya Osman Saba
  -Sabri Esat Siyavuşgil
  -Yaşar Nabi Nayır
  -Muammer Lütfi Bahşi
  -Kenan Hulusi Koray
  -Yedi Meşaleciler
  b. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
  *Nazım Hikmet Ran
  *Rıfat Ilgaz
  *Ahmet Arif
  *Arif Damar
  *Vedat Nedim Tör
  c. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  *Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  -Arif Nihat Asya
  -Ahmet Kutsi Tecer
  -Behçet Kemal Çağlar
  -Ömer Bedrettin Uşaklı
  -Necmettin Halil Onan
  -Halide Nusret Zorlutuna
  *Beş Hececiler
  -Faruk Nafiz Çamlıbel
  -Yusuf Ziya Ortaç
  -Orhan Seyfi Orhon
  -Enis Behiç Koryürek
  -Halit Fahri Ozansoy
  -Beş Hececiler
  d. Garip Akımı
  *Orhan Veli
  *Melih Cevdet Anday
  *Oktay Rıfat Horozcu
  * I. Yeni ( Garip Akımı )
  e. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  *Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  -Cahit Külebi
  -Bedri Rahmi Eyüboğlu
  -Necati Cumalı
  -Sabahattin Kudret Aksal
  *Maviciler
  -Attila İlhan
  -Ferit Edgü
  -Ahmet Oktay
  -Maviciler
  *Hisarcılar
  -Yavuz Bülent Bakiler
  -Sevinç Çokum
  -Hisarcılar
  f. İkinci Yeni
  *Edip Cansever
  *Turgut Uyar
  *Cemal Süreya
  *İlhan Berk
  *Ülkü Tamer
  *Sezai Karakoç
  *II. Yeni
  g. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu
  *Ataol Behramoğlu
  *İsmet Özel
  *Refik Durbaş
  h. 1980 Sonrası Şiir
  *Ebubekir Eroğlu
  *Ahmet Telli
  *Haydar Ergülen
  ı. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
  *Aşık Veysel
  *Sezai Karakoç
  j. Yedi Güzel Adam
  *Yedi Güzel Adam
  *Cahit Zarifoğlu
  *Rasim Özdenören
  *Alaaddin Özdenören
  *Mehmet Akif İnan
  *Erdem Beyazıt
  *Nuri Pakdil
 3. Anlatmaya Bağlı Metinler ( Roman ve Hikaye )
  a. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Yazarlar
  *Reşat Nuri Güntekin – Biyografi
  *Reşat Nuri Güntekin – Romanları
  *Reşat Nuri Güntekin – Hikayeleri
  *Reşat Nuri Güntekin – Oyunları
  *Halide Edib Adıvar
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Romanları
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hikayeleri
  *Refik Halit Karay
  *Memduh Şevket Esendal
  *Aka Gündüz
  *Emine Işınsu
  b. Toplumcu Gerçekçi Yazarlar
  *Yaşar Kemal
  *Orhan Kemal
  *Rıfat Ilgaz
  *Kemal Tahir
  *Sabahattin Ali
  *Necati Cumalı
  *Aziz Nesin
  *Fakir Baykurt
  *Cevat Şakir Kabaağaçlı – Halikarnas Balıkçısı
  *Abbas Sayar
  * Tarık Dursun K.
  *Samim Kocagöz
  *Dursun Akçam
  c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar
  *Ahmet Hamdi Tanpınar
  *Peyami Safa
  *Tarık Buğra
  *Semiha Ayverdi – Romanları ve Hikayeleri
  *Semiha Ayverdi – Anı
  *Semiha Ayverdi – Diğer Eserleri
  *Abdülhak Şinasi Hisar
  *Mustafa Kutlu
  *Selim İleri
  d. Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Yazarlar
  *Sait Faik Abasıyanık
  *Oğuz Atay
  *Yusuf Atılgan
  *Bilge Karasu
  *Nezihe Meriç
  *Orhan Pamuk
  *İnci Aral
  *Adalet Ağaoğlu
  *Vüs’at O. Bener
  *Oktay Akbal
  *Nazlı Eray
  *Füruzan
  *Latife Tekin
  *Rasim Özdenören
  *Sevinç Çokum
  *Leyla Erbil
  *Hasan Ali Toptaş
  *İhsan Oktay Anar
  *Tomris Uyar
  *Nahid Sırrı Örik
  *Alev Alatlı
 4. Göstermeye Bağlı Metinler ( Tiyatro )
  a. 
  Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  b. Haldun Taner
  c. Necati Cumalı
  d. Orhan Asena
  e. Turan Oflazoğlu
 5. Öğretici Metinler
  a. Nurullah Ataç
  b. Salah Birsel
  c. Cemil Meriç
  d. Falih Rıfkı Atay
  e. Şevket Rado
 • EDEBİ AKIMLAR
 1. Edebi Akımlar
 • ROMAN ÖZETLERİ
 1. Fatih Harbiye
 2. Felatun Bey ve Rakım Efendi
 3. Kaşağı
 4. Sergüzeştname
 5. Tutunamayanlar
 6. Yaprak Dökümü
 7. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 8. Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
 9. Vatan Yahut Silistre
 10. Demirciler Çarşısı Cinayeti
 11. Bozkurtlar Diriliyor
 12. Devlet Ana
 13. Eylül
 14. İnce Memed
 15. İntibah
 16. Küçük Şeyler
 17. Sodom ve Gomore
 18. Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
 19. Anayurt Oteli
 20. Aşk-ı Memnu
 21. Şair Evlenmesi
 22. Baba Evi
 23. Araba Sevdası
 24. Bozkurtların Ölümü
 25. Cezmi
 26. Kırık Hayatlar

TÜRKÇE

 • SÖZCÜKTE ANLAM
 1. Anlam ve Özellikleri
 2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 3. Söz Öbekleri
 • CÜMLEDE ANLAM
 1. Cümlede Anlam
 2. Cümlede Anlam – 2
 3. Cümlede Anlam – 3
 • PARAGRAF
 1. Paragrafta Anlatım Yöntemleri
 2. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • SÖZCÜK TÜRLERİ
 1. İsimler
 2. Sıfatlar
 3. Zarflar
 4. Edatlar
 5. Tamlamalar
 6. Ek fiil
 7. Fiillerde Kip
 • FİİLİMSİ ( EYLEMSİ )
 1. Fiilimsiler
 • FİİLDE ÇATI
 1. Öznesine Göre Fiiller
 2. Nesnesine Göre Fiiller
 • SÖZCÜKTE YAPI
 1. Yapısı Bakımından Sözcükler
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 1. Cümlenin Ögeleri
 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümleler
 3. Anlamına Göre Cümleleri
 4. Yüklemin Yapısına Göre Cümleleri
 • SES BİLGİSİ ( FONETİK )
 1. Ses Olayları
  a. Ünsüz Yumuşaması
  b. Ünsüz Benzeşmesi
  c. Ünlü Türemesi – Ünsüz Düşmesi
  d. Ünsüz Türemesi
  e. Ünlü Düşmesi
  f. Ulama
  g. Kaynaşma
 2. Ses Bilgisi ( Fonetik )
  a. Büyük Ünlü Uyumu – Küçük Ünlü Uyumu
 • YAZIM ( İMLA ) KILAVUZU
 1. Yazım Kuralları
  a. Büyük Harflerin Yazımı
  b. Sayıların Yazımı
  c. Birleşik Sözcüklerin Yazımı
  d. Kısaltmaların Yazımı
  e. Da-De’nin Yazımı
  f. Ki’nin Yazımı
 2. Yazımı Karıştırılan Sözcükler
  a. Yazımı Sıkça Karıştırılan Sözcüler
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 1. Nokta
 2. Virgül
 3. Noktalı Virgül
 4. İki Nokta
 5. Ünlem
 6. Soru İşareti
 7. Üç Nokta
 8. Kısa Çizgi
 9. Eğik Çizgi
 10. Kesme İşareti
 11. Uzun Çizgi – Tırnak İşareti
 12. Parantez – Köşeli Parantez
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 1. Anlamsal Anlatım Bozuklukları
 2. Yapısal Anlatım Bozuklukları

TARİH

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
 1. Tarihin Tanımı ve Tarih Biliminin Özellikleri
 2. Tarih Öğrenmenin Yararları
 3. Tarihin Kaynakları
 4. Tarihi Olay ve Olgu
 5. Türklerin Kullandığı Takvimler
 6. Tarih Yazıcılığı ve Çeşitleri
 7. Tarihe Yardımcı Bilimler
 • TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
 1. Eski Taş Devri
 2. Cilalı Taş Devri
 3. Orta Taş Devri
 • İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
 1. Fenikeliler
 2. Hititler
 3. Frigyalılar ( Frigler )
 4. Lidyalılar
 5. İyonlar
 6. Urartular
 7. Persliler
 8. Mezopotamya Kronolojisi
 9. Asurlular
 10. Çin Uygarlığı
 11. Anadolu’daki İlk Yerleşim Yerleri
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 1. Asya Hunları – Büyük Hun Devleti
 2. Avrupa Hun Devleti
 3. I. Köktürkler
 4. II. Köktürkler
 5. Uygurlar
 • TÜRK İSLAM TARİHİ
 1. Talas savaşı
 2. Karahanlılar
 3. Gazneliler
 • TÜRKİYE TARİHİ
 1. Büyük Selçuklu
 2. Anadolu Selçukluları
 3. Anadolu Selçukluları’nda Kültür ve Uygarlık
 • YENİ ÇAĞ’DA AVRUPA
 1. Coğrafi Keşifler ve Yeni Çağ’da Avrupa
 • OSMANLI İMPARATORLUĞU
 1. Beylikte Devlete
  a. Orhan Bey
  b. I.Murad
  c. Yıldırım Bayezid
  d. I. Mehmed ( Mehmet Çelebi )
 2. Dünya Gücü Osmanlı Devleti
  a. Fatih Sultan Mehmet
  b. II. Bayezid
  c. Yavuz Sultan Selim
  d. Sokullu Dönemi
 3. Duraklama Dönemi
  a. Duraklama Dönemi
  b. Duraklama Dönemi Islahatları
  c. Duraklama Dönemi İsyanları
 4. Gerileme Dönemi
  a. 1711 Prut Savaşı ve Prut Antlaşması
  b. 1717-1718 Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları
  c. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları
  d. 1777-1779 Osmanlı-Rusya Mücadelesi
  e. 1787-1792 Osmanlı-Rusya ve Avusturya Savaşları
  f. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
  g. III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Lale Devri
  h. I. Mahmut Dönemi Islahatları
  ı. III. Mustafa Dönemi Islahatları
  j. I. Abdülhamit Dönemi Islahatları
 5. Dağılma Dönemi
  a. III. Selim
  b. 1798 Fransa’nın Mısır’ı İşgali
  c. Mısır Sorunu
  d. Boğazlar Sorunu
  e. Tanzimat Fermanı
  f. Islahat Fermanı
  g. II. Abdülhamit Dönemi ve I. Meşrutiyet
  h. Osmanlı Devleti’nde Azınlık İsyanları
  ı. En Uzun Yüzyıl ( 1800-1909 )
 6. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
  a. II. Meşrutiyet
  b. I. Balkan Savaşı
  c. 31 Mart Vakası
 7. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  a. Osmanlı Devleti’nde Ordu
  b. Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi
  c. Osmanlı’da Vergi ve Ekonomi
 • I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI
 1. Cepheler
  a. Kafkas Cephesi
  b. Kanal Cephesi
  c. Çanakkale Cephesi
  d. Hicaz-Yemen Cephesi
  e. Irak Cephesi
  f. Suriye-Filistin Cephesi
  g. Galiçya-Romanya-Makedonya Cephesi
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 1. Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı

COĞRAFYA

 • DOĞA ve İNSAN – COĞRAFYA BİLİMİ
 1. Coğrafya’nın İlkeleri
 2. Coğrafya’nın Bölümleri
  a. Fiziki Coğrafya
  b. Beşeri Coğrafya
 • COĞRAFİ KONUM
 1. Coğrafi Konum
 2. Matematik Mutlak Konum
  a. Meridyenler ve Özellikleri
 • HARİTA BİLGİSİ
 1. Projeksiyon İzdüşüm
 • ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ
 1. Atmosferin Katmanları
 2. Atmosferin Katmanları’nın Özellikleri
 • İKLİM TİPLERİ
 1. Dünya İklim Tipleri ve Kuşakları
 2. Sıcak ( Tropikal ) Kuşak İklimleri
  a. Ekvatoral İklim
  b. Savan İklimi
  c. Muson İklimi
  d. Çöl İklimi
 3. Ilıman ( Orta ) Kuşak İklimleri
  a. Akdeniz İklimi
  b. Okyanusal İklim
  c. Step İklimi
  d. Sert Karasal İklim
 4. Soğuk ( Kutup ) Kuşak İklimleri
  a. Tundra İklimi
  b. Kutup İklimi
 • TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
 1. Türkiye İklimi’nde Etkili Faktörler
  a. Türkiye’nin Matematik Konumu
  b. Yer Şekilleri ve Dağların Uzanış Doğrultusu
  c. Türkiye’de Yükselti ve Bakı
 2. Türkiye’de İklim Elemanları
  a. Türkiye’de Sıcaklık
  b. Türkiye’de Basınçlar
  c. Türkiye’de Rüzgarlar, Nemlilik ve Yağış
  d. Cephe, Yamaç ve Konveksiyon Yağış
  e. Yağış Dağılışı
 3. Türkiye İklim Tipleri
  a. Karadeniz İklimi
  b. Akdeniz İklimi
  c. İç Anadolu Tipi Karasal İklim
  d. Doğu Anadolu Tipi Karasal İklim
  e. Güneydoğu Anadolu Tipi Karasal İklim
 • YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ
 1. İç Kuvvetler
  a. Orojenez
 • DOĞAL AFETLER
 1. Doğal Afetler
 2. Başlıca Doğal Afetler
  a. Depremler
  b. Tsunami ve Volkanik Faaliyetler
  c. Sel ve Taşkınlar
  d. Kuraklık
 • NÜFUS
 1. Nüfus Sayımları
  a. Nüfus Sayımları ve Amaçları
 2. Nüfus Yapısı
  a. Nüfusun Yaş Yapısı
  b. Nüfusun Cinsiyet Yapısıyla Okur-Yazar Oranı
 3. Nüfus Artış Hızı
  a. Nüfus Artış Hızı ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler
  b. Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
  c. Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
 4. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 5. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
 6. Nüfus Piramitleri
  a. Nüfus Piramitleri ve Özellikleri
 7. Türkiye’de Nüfusun Değişimi
  a. Türkiye’de Nüfusun Değişimi
  *Türkiye’de Nüfus Artışı
  b. Türkiye’de Nüfus Yapısı
  *Türkiye’de Aktif Nüfus
  *Nüfusun Eğitim Durumu
  *Nüfusun Kır ve Kentte Dağılımı
 • KÜRESEL TİCARET
 1. Küresel Ticaret
 2. Başlıca Ham Madde Üretim Alanları – 1
 3. Başlıca Ham Madde Üretim Alanları – 2
 4. Sanayi Üretim Bölgeleri ve Pazar Bölgeleri
 • İLK UYGARLIKLAR
 1. Mezopotamya-Mısır Medeniyetleri
 2. Hint-Çin-Akdeniz Medeniyetleri
 3. Aztek-Maya-İnka Medeniyetleri
 • ATIKLAR ve GERİ DÖNÜŞÜM
 1. Geri Dönüşümün Yararları
AYT EDEBİYAT PAKETİ

EDEBİYAT

 • ŞİİR ( NAZIM ) BİLGİSİ 
 1. Şiir Türleri
  a.
  Şiir Türleri
 2. Uyak Düzeni ( Kafiye Örgüsü )
  a. Uyak Örgüsü
 3. Uyak – Uyak Türleri
  a. Kafiye-Redif
 • SÖZ SANATLARI
 1. Mecaz-ı Mürsel
 2. Teşbih
 3. Açık İstiare
 4. Kapalı İstiare
 5. Kinaye
 6. Tevriye
 7. Teşhis
 8. İntak
 9. Tecahül-ü Arif
 10. İstifham
 11. Hüsn-i Talil
 12. Mübalağa
 13. Tezat
 14. Telmih
 15. Tariz
 16. Tenasüp
 17. Lef-ü Neşr
 18. Cinas
 19. Seci
 20. İrsal-i Mesel
 21. Akrostiş
 • DÜZYAZI TÜRLERİ
 1. Öğretici Metinler
  a.
  Gazete Çevresinde Gelişen Metinler
  *Makale
  *Fıkra
  *Söyleşi
  *Eleştiri
  *Röportaj
  b. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
  *Anı
  *Günlük
  *Gezi Yazısı
  *Otobiyografi
  *Mektup
  c. Sözlü Anlatım Türleri
  *Forum
  *Söylev
  *Panel
  *Münazara
  *Konferans
  *Sempozyum
  *Açık Oturum
 2. Olay Çevresinde Oluşan Metinler
  a. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
  *Roman
  *Öykü
  *Masal
  b. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
  *Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 2. Sagu
 3. Destanların Özellikleri
 4. Doğal ve Yapay Destanlar
 • İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 1. Geçiş Dönemi
 2. Geçiş Dönemi Destanları
 3. Destan’dan Halk Hikayesi’ne Geçiş
 • HALK EDEBİYATI
 1. Halk Edebiyatı
  a. 
  Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
 2. Anonim Halk Edebiyatı
  a. Anonim Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Anonim Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
 3. Aşık Halk Edebiyatı
  a. Aşık Halk Edebiyatı
  *Aşık Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  *Aşık Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
  b. Aşık Halk Edebiyatı’nın Sanatçıları
  *Köroğlu
  *Karacaoğlan
  *Ercişli Emrah
  *Dadaloğlu
  *Gevheri
  *Aşık Ömer
  *Bayburtlu Zihni
 4. Tekke Halk Edebiyatı
  a. 
  Tekke Halk Edebiyatı
  *Tekke Halk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  *Tekke Halk Şiiri’nin Genel Özellikleri
  b. Tekke Halk Edebiyatı’nın Sanatçıları
  *Hacı Bayram-ı Veli
  *Hacı Bektaş-ı Veli
  *Kaygusuz Abdal
  *Yunus Emre
  *Pir Sultan Abdal
  *Ahmet Yesevi
 • DİVAN EDEBİYATI
 1. Divan Edebiyatı
  a. Divan Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Divan Şiiri İle İlgili Bazı Kavramlar
  c. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 1
  d. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 2
  e. Divan Edebiyatı’nın Mensur Türleri
  f. Divan Edebiyatı’nda Nesir
  g. Tehzil
  h. Şehrengiz
 2. Divan Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Hoca Dehhani
  b. Mevlana
  c. Aşık Paşa
  d. Ali Şir Nevai
  e. Ahmedi
  f. Şeyhi
  g. Hoca Sinan Paşa
  h. Nedim
  ı. Nef’i
  j. Şeyh Galip
  k. Ahmet Fakih-Kadı Burhanettin-Süleyman Çelebi
  l. Gülşehri
  m. Nabi
  n. Baki
  o. Fuzuli
 • I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. I. Dönem Tanzimat Edebiyatı
  a. I. Tanzimat Dönemi’nde Şiir’in Genel Özellikleri
  b. I. Tanzimat Dönemi’nde Roman ve Hikaye’nin Genel Özellikleri
  c. I. Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  d. I. Tanzimat Dönemi’nde Öğretici Metinler’in Genel Özellikleri
 2. I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Namık Kemal
  b. Ziya Paşa
  c. Ahmet Mithat Efendi
  d. Şemsettin Sami
  e. Ahmed Vefik Paşa
  f. Şinasi
 • II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. II. Dönem Tanzimat Edebiyatı
  a.
  II. Tanzimat Dönemi’nin Genel Özellikleri
  b. II. Tanzimat Dönemi’nde Şiir’in Genel Özellikleri
  c. II. Tanzimat Dönemi’nde Roman ve Hikaye’nin Genel Özellikleri
  d. II. Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  e. II. Tanzimat Dönemi’nde Öğretici Metinler’in Genel Özellikleri
 2. II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. 
  Recaizâde Mahmut Ekrem
  b. Muallim Naci
  c. Abdülhak Hamit Tarhan
  d. Samipaşazâde Sezai
  e. Nabizâde Nazım
 • SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 1. Servet-i Fünun Edebiyatı
  a. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Nazım Biçimleri
 2. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Tevfik Fikret
  b. Tevfik Fikret’in Özellikleri
  c. Cenap Şahabettin
  d. Halit Ziya Uşaklıgil
  e. Mehmet Rauf
  f. Hüseyin Cahit Yalçın
  g. Süleyman Nazif
 3. Servet-i Fünun Dönemi’nin Bağımsız Sanatçıları
  a. Ahmet Rasim
  b. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • FECR-İ ATİ EDEBİYATI
 1. Fecr-i Ati Edebiyatı
  a. 
  Fecr-i Ati Dönemi’nin Genel Özellikleri
 2. Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları
  a. Ahmet Haşim
  b. Tahsin Nahit
  c. Emin Bülent Serdaroğlu
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
 1. Milli Edebiyat Dönemi
  a. Milli Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
 2. Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları
  a. Mehmet Emin Yurdakul
  b. Ziya Gökalp
  c. Ömer Seyfettin
  d. Reşat Nuri Güntekin – Biyografi
  e. Reşat Nuri Güntekin – Romanları
  f. Reşat Nuri Güntekin – Hikayeleri
  g. Reşat Nuri Güntekin – Oyunları
  h. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Romanları
  ı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hikayeleri
  j. Halide Edib Adıvar
  k. Halide Nusret Zorlutuna
  l. Ruşen Eşref Ünaydın
  m. Rıza Tevfik Bölükbaşı
  n. Refik Halit Karay
  o. Hamdullah Suphi Tanrıöver
  p. Mehmet Fuat Köprülü
  r. Yusuf Akçura
  s. Ali Canip Yöntem
 3. Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları
  a. Yahya Kemal Beyatlı
  b. Mehmet Akif Ersoy
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
  a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  b. Cumhuriyet Şiiri’nin Genel Özellikleri – Şair Anlayışı
  c. Cumhuriyet Romanı ve Hikayesi’nin Özellikleri – Yazar anlayışı
  d. Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
 2. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir )
  a. Öz ( Saf ) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  *Öz ( Saf ) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  -Ahmet Hamdi Tanpınar
  -Necip Fazıl Kısakürek
  -Cahit Sıtkı Tarancı
  -Ahmet Muhip Dıranas
  -Fazıl Hüsnü Dağlarca
  -Behçet Necatigil
  -Özdemir Asaf
  *Yedi Meşaleciler
  -Cevdet Kudret Solok
  -Vasfi Mahir Kocatürk
  -Ziya Osman Saba
  -Sabri Esat Siyavuşgil
  -Yaşar Nabi Nayır
  -Muammer Lütfi Bahşi
  -Kenan Hulusi Koray
  -Yedi Meşaleciler
  b. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
  *Nazım Hikmet Ran
  *Rıfat Ilgaz
  *Ahmet Arif
  *Arif Damar
  *Vedat Nedim Tör
  c. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  *Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  -Arif Nihat Asya
  -Ahmet Kutsi Tecer
  -Behçet Kemal Çağlar
  -Ömer Bedrettin Uşaklı
  -Necmettin Halil Onan
  -Halide Nusret Zorlutuna
  *Beş Hececiler
  -Faruk Nafiz Çamlıbel
  -Yusuf Ziya Ortaç
  -Orhan Seyfi Orhon
  -Enis Behiç Koryürek
  -Halit Fahri Ozansoy
  -Beş Hececiler
  d. Garip Akımı
  *Orhan Veli
  *Melih Cevdet Anday
  *Oktay Rıfat Horozcu
  * I. Yeni ( Garip Akımı )
  e. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  *Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
  -Cahit Külebi
  -Bedri Rahmi Eyüboğlu
  -Necati Cumalı
  -Sabahattin Kudret Aksal
  *Maviciler
  -Attila İlhan
  -Ferit Edgü
  -Ahmet Oktay
  -Maviciler
  *Hisarcılar
  -Yavuz Bülent Bakiler
  -Sevinç Çokum
  -Hisarcılar
  f. İkinci Yeni
  *Edip Cansever
  *Turgut Uyar
  *Cemal Süreya
  *İlhan Berk
  *Ülkü Tamer
  *Sezai Karakoç
  *II. Yeni
  g. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu
  *Ataol Behramoğlu
  *İsmet Özel
  *Refik Durbaş
  h. 1980 Sonrası Şiir
  *Ebubekir Eroğlu
  *Ahmet Telli
  *Haydar Ergülen
  ı. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
  *Aşık Veysel
  *Sezai Karakoç
  j. Yedi Güzel Adam
  *Yedi Güzel Adam
  *Cahit Zarifoğlu
  *Rasim Özdenören
  *Alaaddin Özdenören
  *Mehmet Akif İnan
  *Erdem Beyazıt
  *Nuri Pakdil
 3. Anlatmaya Bağlı Metinler ( Roman ve Hikaye )
  a. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Yazarlar
  *Reşat Nuri Güntekin – Biyografi
  *Reşat Nuri Güntekin – Romanları
  *Reşat Nuri Güntekin – Hikayeleri
  *Reşat Nuri Güntekin – Oyunları
  *Halide Edib Adıvar
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Romanları
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hikayeleri
  *Refik Halit Karay
  *Memduh Şevket Esendal
  *Aka Gündüz
  *Emine Işınsu
  b. Toplumcu Gerçekçi Yazarlar
  *Yaşar Kemal
  *Orhan Kemal
  *Rıfat Ilgaz
  *Kemal Tahir
  *Sabahattin Ali
  *Necati Cumalı
  *Aziz Nesin
  *Fakir Baykurt
  *Cevat Şakir Kabaağaçlı – Halikarnas Balıkçısı
  *Abbas Sayar
  * Tarık Dursun K.
  *Samim Kocagöz
  *Dursun Akçam
  c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar
  *Ahmet Hamdi Tanpınar
  *Peyami Safa
  *Tarık Buğra
  *Semiha Ayverdi – Romanları ve Hikayeleri
  *Semiha Ayverdi – Anı
  *Semiha Ayverdi – Diğer Eserleri
  *Abdülhak Şinasi Hisar
  *Mustafa Kutlu
  *Selim İleri
  d. Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Yazarlar
  *Sait Faik Abasıyanık
  *Oğuz Atay
  *Yusuf Atılgan
  *Bilge Karasu
  *Nezihe Meriç
  *Orhan Pamuk
  *İnci Aral
  *Adalet Ağaoğlu
  *Vüs’at O. Bener
  *Oktay Akbal
  *Nazlı Eray
  *Füruzan
  *Latife Tekin
  *Rasim Özdenören
  *Sevinç Çokum
  *Leyla Erbil
  *Hasan Ali Toptaş
  *İhsan Oktay Anar
  *Tomris Uyar
  *Nahid Sırrı Örik
  *Alev Alatlı
 4. Göstermeye Bağlı Metinler ( Tiyatro )
  a. 
  Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro’nun Genel Özellikleri
  b. Haldun Taner
  c. Necati Cumalı
  d. Orhan Asena
  e. Turan Oflazoğlu
 5. Öğretici Metinler
  a. Nurullah Ataç
  b. Salah Birsel
  c. Cemil Meriç
  d. Falih Rıfkı Atay
  e. Şevket Rado
 • EDEBİ AKIMLAR
 1. Edebi Akımlar
 • ROMAN ÖZETLERİ
 1. Fatih Harbiye
 2. Felatun Bey ve Rakım Efendi
 3. Kaşağı
 4. Sergüzeştname
 5. Tutunamayanlar
 6. Yaprak Dökümü
 7. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 8. Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
 9. Vatan Yahut Silistre
 10. Demirciler Çarşısı Cinayeti
 11. Bozkurtlar Diriliyor
 12. Devlet Ana
 13. Eylül
 14. İnce Memed
 15. İntibah
 16. Küçük Şeyler
 17. Sodom ve Gomore
 18. Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
 19. Anayurt Oteli
 20. Aşk-ı Memnu
 21. Şair Evlenmesi
 22. Baba Evi
 23. Araba Sevdası
 24. Bozkurtların Ölümü
 25. Cezmi
 26. Kırık Hayatlar
AYT TARİH PAKETİ

TARİH

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
 1. Tarihin Tanımı ve Tarih Biliminin Özellikleri
 2. Tarih Öğrenmenin Yararları
 3. Tarihin Kaynakları
 4. Tarihi Olay ve Olgu
 5. Türklerin Kullandığı Takvimler
 6. Tarih Yazıcılığı ve Çeşitleri
 7. Tarihe Yardımcı Bilimler
 • TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
 1. Eski Taş Devri
 2. Cilalı Taş Devri
 3. Orta Taş Devri
 • İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
 1. Fenikeliler
 2. Hititler
 3. Frigyalılar ( Frigler )
 4. Lidyalılar
 5. İyonlar
 6. Urartular
 7. Persliler
 8. Mezopotamya Kronolojisi
 9. Asurlular
 10. Çin Uygarlığı
 11. Anadolu’daki İlk Yerleşim Yerleri
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 1. Asya Hunları – Büyük Hun Devleti
 2. Avrupa Hun Devleti
 3. I. Köktürkler
 4. II. Köktürkler
 5. Uygurlar
 • TÜRK İSLAM TARİHİ
 1. Talas savaşı
 2. Karahanlılar
 3. Gazneliler
 • TÜRKİYE TARİHİ
 1. Büyük Selçuklu
 2. Anadolu Selçukluları
 3. Anadolu Selçukluları’nda Kültür ve Uygarlık
 • YENİ ÇAĞ’DA AVRUPA
 1. Coğrafi Keşifler ve Yeni Çağ’da Avrupa
 • OSMANLI İMPARATORLUĞU
 1. Beylikte Devlete
  a. Orhan Bey
  b. I.Murad
  c. Yıldırım Bayezid
  d. I. Mehmed ( Mehmet Çelebi )
 2. Dünya Gücü Osmanlı Devleti
  a. Fatih Sultan Mehmet
  b. II. Bayezid
  c. Yavuz Sultan Selim
  d. Sokullu Dönemi
 3. Duraklama Dönemi
  a. Duraklama Dönemi
  b. Duraklama Dönemi Islahatları
  c. Duraklama Dönemi İsyanları
 4. Gerileme Dönemi
  a. 1711 Prut Savaşı ve Prut Antlaşması
  b. 1717-1718 Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları
  c. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları
  d. 1777-1779 Osmanlı-Rusya Mücadelesi
  e. 1787-1792 Osmanlı-Rusya ve Avusturya Savaşları
  f. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
  g. III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Lale Devri
  h. I. Mahmut Dönemi Islahatları
  ı. III. Mustafa Dönemi Islahatları
  j. I. Abdülhamit Dönemi Islahatları
 5. Dağılma Dönemi
  a. III. Selim
  b. 1798 Fransa’nın Mısır’ı İşgali
  c. Mısır Sorunu
  d. Boğazlar Sorunu
  e. Tanzimat Fermanı
  f. Islahat Fermanı
  g. II. Abdülhamit Dönemi ve I. Meşrutiyet
  h. Osmanlı Devleti’nde Azınlık İsyanları
  ı. En Uzun Yüzyıl ( 1800-1909 )
 6. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
  a. II. Meşrutiyet
  b. I. Balkan Savaşı
  c. 31 Mart Vakası
 7. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  a. Osmanlı Devleti’nde Ordu
  b. Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi
  c. Osmanlı’da Vergi ve Ekonomi
 • I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI
 1. Cepheler
  a. Kafkas Cephesi
  b. Kanal Cephesi
  c. Çanakkale Cephesi
  d. Hicaz-Yemen Cephesi
  e. Irak Cephesi
  f. Suriye-Filistin Cephesi
  g. Galiçya-Romanya-Makedonya Cephesi
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 1. Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı
AYT-TYT TÜRKÇE PAKETİ

TÜRKÇE

 • SÖZCÜKTE ANLAM
 1. Anlam ve Özellikleri
 2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 3. Söz Öbekleri
 • CÜMLEDE ANLAM
 1. Cümlede Anlam
 2. Cümlede Anlam – 2
 3. Cümlede Anlam – 3
 • PARAGRAF
 1. Paragrafta Anlatım Yöntemleri
 2. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • SÖZCÜK TÜRLERİ
 1. İsimler
 2. Sıfatlar
 3. Zarflar
 4. Edatlar
 5. Tamlamalar
 6. Ek fiil
 7. Fiillerde Kip
 • FİİLİMSİ ( EYLEMSİ )
 1. Fiilimsiler
 • FİİLDE ÇATI
 1. Öznesine Göre Fiiller
 2. Nesnesine Göre Fiiller
 • SÖZCÜKTE YAPI
 1. Yapısı Bakımından Sözcükler
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 1. Cümlenin Ögeleri
 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümleler
 3. Anlamına Göre Cümleleri
 4. Yüklemin Yapısına Göre Cümleleri
 • SES BİLGİSİ ( FONETİK )
 1. Ses Olayları
  a. Ünsüz Yumuşaması
  b. Ünsüz Benzeşmesi
  c. Ünlü Türemesi – Ünsüz Düşmesi
  d. Ünsüz Türemesi
  e. Ünlü Düşmesi
  f. Ulama
  g. Kaynaşma
 2. Ses Bilgisi ( Fonetik )
  a. Büyük Ünlü Uyumu – Küçük Ünlü Uyumu
 • YAZIM ( İMLA ) KILAVUZU
 1. Yazım Kuralları
  a. Büyük Harflerin Yazımı
  b. Sayıların Yazımı
  c. Birleşik Sözcüklerin Yazımı
  d. Kısaltmaların Yazımı
  e. Da-De’nin Yazımı
  f. Ki’nin Yazımı
 2. Yazımı Karıştırılan Sözcükler
  a. Yazımı Sıkça Karıştırılan Sözcüler
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 1. Nokta
 2. Virgül
 3. Noktalı Virgül
 4. İki Nokta
 5. Ünlem
 6. Soru İşareti
 7. Üç Nokta
 8. Kısa Çizgi
 9. Eğik Çizgi
 10. Kesme İşareti
 11. Uzun Çizgi – Tırnak İşareti
 12. Parantez – Köşeli Parantez
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 1. Anlamsal Anlatım Bozuklukları
 2. Yapısal Anlatım Bozuklukları
AYT-TYT COĞRAFYA PAKETİ

COĞRAFYA

 • DOĞA ve İNSAN – COĞRAFYA BİLİMİ
 1. Coğrafya’nın İlkeleri
 2. Coğrafya’nın Bölümleri
  a. Fiziki Coğrafya
  b. Beşeri Coğrafya
 • COĞRAFİ KONUM
 1. Coğrafi Konum
 2. Matematik Mutlak Konum
  a. Meridyenler ve Özellikleri
 • HARİTA BİLGİSİ
 1. Projeksiyon İzdüşüm
 • ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ
 1. Atmosferin Katmanları
 2. Atmosferin Katmanları’nın Özellikleri
 • İKLİM TİPLERİ
 1. Dünya İklim Tipleri ve Kuşakları
 2. Sıcak ( Tropikal ) Kuşak İklimleri
  a. Ekvatoral İklim
  b. Savan İklimi
  c. Muson İklimi
  d. Çöl İklimi
 3. Ilıman ( Orta ) Kuşak İklimleri
  a. Akdeniz İklimi
  b. Okyanusal İklim
  c. Step İklimi
  d. Sert Karasal İklim
 4. Soğuk ( Kutup ) Kuşak İklimleri
  a. Tundra İklimi
  b. Kutup İklimi
 • TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
 1. Türkiye İklimi’nde Etkili Faktörler
  a. Türkiye’nin Matematik Konumu
  b. Yer Şekilleri ve Dağların Uzanış Doğrultusu
  c. Türkiye’de Yükselti ve Bakı
 2. Türkiye’de İklim Elemanları
  a. Türkiye’de Sıcaklık
  b. Türkiye’de Basınçlar
  c. Türkiye’de Rüzgarlar, Nemlilik ve Yağış
  d. Cephe, Yamaç ve Konveksiyon Yağış
  e. Yağış Dağılışı
 3. Türkiye İklim Tipleri
  a. Karadeniz İklimi
  b. Akdeniz İklimi
  c. İç Anadolu Tipi Karasal İklim
  d. Doğu Anadolu Tipi Karasal İklim
  e. Güneydoğu Anadolu Tipi Karasal İklim
 • YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ
 1. İç Kuvvetler
  a. Orojenez
 • DOĞAL AFETLER
 1. Doğal Afetler
 2. Başlıca Doğal Afetler
  a. Depremler
  b. Tsunami ve Volkanik Faaliyetler
  c. Sel ve Taşkınlar
  d. Kuraklık
 • NÜFUS
 1. Nüfus Sayımları
  a. Nüfus Sayımları ve Amaçları
 2. Nüfus Yapısı
  a. Nüfusun Yaş Yapısı
  b. Nüfusun Cinsiyet Yapısıyla Okur-Yazar Oranı
 3. Nüfus Artış Hızı
  a. Nüfus Artış Hızı ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler
  b. Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
  c. Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
 4. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 5. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
 6. Nüfus Piramitleri
  a. Nüfus Piramitleri ve Özellikleri
 7. Türkiye’de Nüfusun Değişimi
  a. Türkiye’de Nüfusun Değişimi
  *Türkiye’de Nüfus Artışı
  b. Türkiye’de Nüfus Yapısı
  *Türkiye’de Aktif Nüfus
  *Nüfusun Eğitim Durumu
  *Nüfusun Kır ve Kentte Dağılımı
 • KÜRESEL TİCARET
 1. Küresel Ticaret
 2. Başlıca Ham Madde Üretim Alanları – 1
 3. Başlıca Ham Madde Üretim Alanları – 2
 4. Sanayi Üretim Bölgeleri ve Pazar Bölgeleri
 • İLK UYGARLIKLAR
 1. Mezopotamya-Mısır Medeniyetleri
 2. Hint-Çin-Akdeniz Medeniyetleri
 3. Aztek-Maya-İnka Medeniyetleri
 • ATIKLAR ve GERİ DÖNÜŞÜM
 1. Geri Dönüşümün Yararları

1. Birden fazla cihazda kullanabilir miyim?

Hayır sadece bir cihazdan giriş yapabilirsiniz. Kullanıcılarımıza tek lisans hakkı tanınmakta olup lisanslama yaptıkları cihaz dışında başka bir cihazda kullanım yapılamaz.

2. Telefon, tablet ve bilgisayarda çalışırmı?

Evet; bilgisayar, telefon, tabletlerde online olarak eğitim setinize çalışabilirsiniz.

3. Kredi kartı ile ödeme ve taksit imkanı varmı?

Evet kredi kartına taksit imkanımız vardır.

4. Kapıda ödeme imkanımız varmı?

Hayır kapıda ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır.

5. Kullanım Süresi Ne Kadar ?

Paketlerimizin kullanım süresi, Ayt sınavına kadardır. Sınavdan sonra kullanım süreniz dolmaktadır.

Kullanım süreleri dolan öğrencilerimiz panele giriş yapamazlar.

Örneğin; 2020 Ayt Edebiyat paketini satın alan kullanıcılarımızın kullanım süreleri 2020 Ayt Edebiyat sınavına kadar olup sınavdan sonra kullanım süreleri dolmaktadır.

6- İade (Cayma) Hakkım Var mı ?

Söz konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Grade Miners is an online writing company that provides many writing solutions. You can be confident in the security of your data and receive assistance 24/7. Students can utilize the service free of charge, but school top essay writing service reddit must purchase an annual membership for access it. Students may also purchase discounted memberships.

If you’re facing deadlines and do not want to write an essay, it can be tempting to buy an essay on a site which can assist you in getting you work completed in a custom writing papers hurry. The most effective websites that can help you with this are those with works of the past and you are able to look them up to make sure the quality as well as the style of writing is perfect for you. Also, you can check the field of study for the writers, as some of them specialize on a particular area. This way, you can assure yourself that your piece will be written by someone that has an education in the field you need it for.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir