ANİMONİK
EDEBİYAT + TÜRKÇE + TARİH + COĞRAFYA
4’LÜ PAKET

EDEBİYAT

 1. Yedi Meşaleciler
 2. Vedat Nedim Tör
 3. Edebi Akımlar
 4. Destandan Halk Hikayesine Geçiş
 5. Hisarcılar
 6. Emin Bülent Serdaroğlu
 7. Doğal Ve Yapay Destanlar
 8. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 1. Servet-i Fünun
 2. Tevfik Fikret
 3. Tevfik Fikret Özellikleri
 4. Cenap Şahabettin
 5. Halit Ziya Uşaklıgil
 6. Mehmet Rauf
 7. Hüseyin Cahit Yalçın
 8. Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 9. Servet-i Fünun Edebiyatının Nazım Biçimleri
 10. Süleyman Nazif
 • FECR-İ ATİ EDEBİYATI
 1. Ahmet Haşim
 2. Fecr-i Ati Dönemi
 3. Tahsin Nahit
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
 1. Reşat Nuri-Biyografi
 2. Reşat Nuri-Romanları
 3. Reşat Nuri-Hikayeleri
 4. Reşat Nuri-Oyunları
 5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Romanları
 6. Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Hikyeleri
 7. Ömer Seyfettin
 8. Halide Edip Adıvar
 9. Halide Nusret Zorlutuna
 10. Ruşen Eşref Ünaydın
 11. Rıza Tevfik Bölükbaşı
 12. Refik Halit Karay
 13. Mehmet Emin Yurdakul
 14. Ziya Gökalp
 15. Hamdullah Suphi Tanrıöver
 16. Milli Edebiyat Dönemi
 17. Fuat Köprülü
 18. Yusuf Akçura
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 2. Salah Birsel
 3. Rıfat Ilgaz
 4. İskender Pala
 5. Aziz Nesin
 6. Cumhuriyet Döneminde Roman Hikaye
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
 8. Nurullah Ataç
 9. Cumhuriyet Döneminde Roman
 10. Cumhuriyet Döneminde Tiyatro
 11. Ahmet Muhip Dıranas
 12. Sabri Esat Siyavuşgil
 • HALK EDEBİYATI
 1. Hacı Bayram-ı Veli
 2. Hacı Bektaş-ı Veli
 3. Kaygusuz Abdal
 4. Yunus Emre
 5. Pir Sultan Abdal
 6. Karacaoğlan
 7. Halk Edebiyatının Genel Özelikleri
 8. Ercişli Emrah
 9. Dadaloğlu
 10. Aşık Tarzı -Köroğlu
 11. Aşık Tarzı -Aşık Ömer
 12. Aşık Tarzı -Gevheri
 13. Anonim Halk Şiiri
 14. Anonim Halk Edebiyatı
 15. Bayburtlu Zihni
 16. Ahmet Yesevi
 17. Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri
 18. Geleneksel Türk Tiyatrosu
 19. Tekke Halk Şiiri
 20. Aşık Tarzı Halk Şiiri
 • DİVAN EDEBİYATI
 1. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 2. Divan Şiiri İle İlgili Bazı Kavramlar
 3. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 1
 4. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 2
 5. Tehzil
 6. Şehrengez
 7. Aşık Paşa
 8. Ahmedi
 9. Ali Şir Nevai
 10. Şeyhi
 11. Hoca Sinan Paşa
 12. Nedim
 13. Nef’i
 14. Şeyh Galip
 15. Divan Edebiyatının Mensur Türleri
 16. 1-Ahmet Fakih, 2- Kadı Burhanettin, 3- Süleyman Çelebi
 17. Hoca Dehhani
 18. Mevlana
 19. Gülşehri
 20. Nabi
 21. Baki
 22. Sinan Paşa
 23. Divan Edebiyatında Nesir
 • ŞİİRDE ÖLÇÜ
 1. Uyak Ölçüsü
 2. Kafiye – Redif
 • ŞİİR TÜRLERİ
 1. Lirik Şiir
 2. Epik Şiir
 3. Pastoral
 4. Didaktik Şiir
 5. Satirik Şiir
 6. Şiir Türleri
 • SÖZ SANATLARI
 1. Mecaz-ı Mürsel
 2. Teşbih
 3. Açık İstiare
 4. Kapalı İstiare
 5. Kinaye
 6. Tevriye
 7. Teşhis
 8. İntak
 9. Tecahül-ü Arif
 10. İstifham
 11. Hüsn-i Talil
 12. Mübalağa
 13. Tezat
 14. Telmih
 15. Tariz
 16. Tenasüp
 17. Lef-ü Neşr
 18. Cinas
 19. Seci
 20. İrsal-i Mesel
 21. Akrostiş
 • SÖZLÜ TÜRLER
 1. Forum
 2. Söylev
 3. Panel
 4. Münazara
 5. Konferans
 6. Sempozyum
 7. Açık Oturum
 • ÖĞRETİCİ METİNLER
 1. Makale
 2. Fıkra
 3. Eleştiri
 4. Röportaj
 5. Söyleşi
 6. Anı
 7. Günlük
 8. Gezi Yazısı
 9. Otobiyografi
 10. Mektup
 • OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER
 1. Öykü
 2. Roman
 3. Masal
 • SÖZLÜ DÖNEM
 1. Sagu
 2. Destanların Özellikleri
 • 1.DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. Şinasi
 2. Namık Kemal
 3. Ziya Paşa
 4. Ahmet Mithat
 5. Şemsettin Sami
 6. Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri
 7. 1.Tanzimat Döneminde Tiyatro
 8. Tanzimat Dönemi Şiiri
 9. 1.Tanzimat Döneminde Roman Ve Hikaye
 10. Ahmed Vefik Paşa
 • 2.DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. Reczaizade Mahmut Ekrem
 2. Abdülhak Hamit Tarhan
 3. Muallim Naci
 4. Samipaşazade Sezai
 5. Nabizade Nazım
 6. II.Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri
 7. II.Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
 8. II.Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri
 9. II.Tanzimat Dönemi Roman Ve Hikaye
 10. II.Tanzimat Döneminde Şiir
 • SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNİN BAĞIMSIZ SANATÇILARI
 1. Ahmet Rasim
 2. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ EĞİLİMLERİ
 1. Yusuf Ziya Ortaç
 2. Faruk Nafiz Çamlıbel
 3. Halit Fahri Ozansoy
 4. Enis Behiç Koryürek
 5. Orhan Seyfi Orhon
 6. Behçet Kemal Çağlar
 7. Beş Hececiler
 8. Ali Canip Yöntem
 9. Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILARI
 1. Yahya Kemal Beyatlı
 2. Mehmet Akif Ersoy
 3. Çanakkale Temalı Eser Veren Yazarlar
 • CUMHURİYET DÖNEMİN’DE ŞİİR
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar
 2. Cahit Sıtkı Tarancı
 3. Necip Fazıl Kısayürek
 4. Özdemir Asaf
 5. Yaşar Nabi Nayır
 6. Kenan Hulusi Koray
 7. Cevdet Kudret Solok
 8. Ziya Osman Saba
 9. Nazım Hikmet Ran
 10. Necati Cumalı
 11. Maviciler
 12. Ferit Edgü
 13. Memduh Şefket Esendal
 14. Arif Nihat Asya
 15. Necmettin Halil Onan
 16. Ömer Bedrettin
 17. Ahmet Kutsi Tecer
 18. Garipçiler
 19. Orhan Veli
 20. Melih Cevdet Anday
 21. Oktay Rıfat Horozcu
 22. Behçet Necatigil
 23. Sabahattin Kudret Aksal
 24. Yedi Güzel Adam
 25. Alaaddin Özdenören
 26. Erdem Beyazıt
 27. Cahit Zarioğlu
 28. Rasim Özdenören
 29. Nuri Pakdil
 30. Mehmet Akif İnan
 31. Hisarcılar
 32. Yavuz Bülent Bakiler
 33. Cemil Meriç
 34. Sevinç Çokum
 35. Turgut Uyar
 36. Ahmet Arif
 37. Ahmet Oktay
 38. Arif Damar
 39. Atilla İlhan
 40. II.Yeni
 41. Garipçiler
 42. Yedi Meşaleciler
 43. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 44. Cahit Külebi
 45. Cumhuriyet Dönemi Şiir
 46. Ataol Behramoğlu
 47. Vasfi Mahir Kocatürk
 48. Muammer Lütfi Bahşi
 • 1960 SONRASI MİSTİK DUYARLILIK ŞİİRİ
 1. Ebubekir Eroğlu
 2. II.yeniciler
 3. Sezai Karakoç
 4. Edip Cansever
 5. Cemal Süreyya
 6. İlhan Berk
 7. İsmet Özel
 8. Refik Durbaş
 9. Haydar Ergülen
 10. Ahmet Telli
 11. Aşık Veysel
 12. Abdürrahim Karakoç
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
 1. Aka Gündüz
 2. Sabahattin Ali
 3. Kemal Tahir
 4. Orhan Kemal
 5. Yaşar Kemal
 6. Abbas Sahar
 7. Fakir Bayburt
 8. Tarık Buğra
 9. Selim İleri
 10. Semiha Ayverdi-Romanları Ve Hikayeleri
 11. Semiha ayverdi-Anı
 12. Semiha Ayverdi-Diğer Eserler
 13. Peyami Safa
 14. Mustafa Kutlu
 15. Haldun Taner
 16. Sait Faik Abasıyanık
 17. Rasim Özdenören
 18. Orhan Pamuk
 19. Adalet Ağaoğlu
 20. Leyla Erbil
 21. Yusuf Atılgan
 22. Bilge Karasu
 23. Hasan Ali Toptaş
 24. Nezihe Meriç
 25. Vüs’at Orhan Bener
 26. Füruzan
 27. Latife Tekin
 28. İnci Aral
 29. Araba Sevdası Roman Özeti
 30. İhsan Oktay Anar
 31. Falit Rıfkı Atay
 32. Tomris Uyar
 33. Halit Fahri Ozansoy
 34. Abdülhak Şinasi Hisar
 35. Şevket Rado
 36. Nahid Sırrı Örik
 37. Bedri Rahmi Eyüboğlu
 38. Melih Cevdet Anday
 39. Oktay Akbal
 40. Yaşar Nabi Nayır
 41. Alev Alatlı
 42. Doğu Batı Çatışması – Yanlış Batılılaşma
 43. Emine Işınsu
 44. Tarık Dursun Kakınç
 45. Samim Koca Göz
 46. Oğuz Atay
 47. Nazlı Eray
 48. Dursun Akçam
 49. Buket Uzuner
 50. Cevat Şakir Kabaağaçlı – Halikarnas Balıkçısı
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER
 1. Turan Oflazoğlu
 2. Necati Cumalı
 3. Orhan Asena
 • ROMAN ÖZETLERİ
 1. Fatih Harbiye
 2. Felatun Bey Ve Rakım Efendi
 3. Kaşağı
 4. Sergüzeştname
 5. Tutunamayanlar
 6. Yaprak Dökümü
 7. 9.Hariciye Koğuşu
 8. Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı (roman özeti)
 9. Vatan Yahut Silistre
 10. Demirciler Çarşısı ( roman özeti )
 11. Bozkurtlar Diriliyor
 12. Devlet Ana
 13. Eylül
 14. İnce Memed
 15. İntibah
 16. Küçük Şeyler
 17. Sodom Ve Gomore
 18. Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
 19. Anayurt Oteli
 20. Aşkı Memnu
 21. Şair Evlenmesi

TÜRKÇE

 • SÖZCÜKTE ANLAM
 1. Anlam Ve Özellikleri
 2. Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
 3. Söz Öbekleri
 • CÜMLEDE ANLAM
 1. Cümlede Anlam-1
 2. Cümlede Anlam-2
 3. Cümlede Anlam-3
 • PARAGRAF
 1. Paragrafta Anlatım Yöntemleri
 2. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • SÖZCÜK TÜRLERİ
 1. İsim
 2. Sıfatlar
 3. Zarflar
 4. Edatlar
 5. Tamlamalar
 6. Ek fiil
 7. Fiil kipleri
 8. Fiilimsiler
 • SÖZCÜKTE YAPI
 1. Yapı Bakımından Sözcükler
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 1. Cümlenin Ögeleri
 • FİİLDE ÇATI
 1. Öznesine Göre Fiiller
 2. Nesnesine Göre Fiiller
 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 1. Yüklemin Türlerine Göre Cümleleri
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümleleri
 3. Anlamına Göre Cümleleri
 4. Yüklemin Yapısına Göre Cümleleri
 • SES OLAYLARI
 1. Ses Olayları-Ünsüz Yumuşaması
 2. Ünsüz Benzeşmesi
 3. Ünlü Türemesi
 4. Ünsüz Türemesi
 5. Ünlü Düşmesinin Ses Olayları-Ulama
 6. Ses Olayları-Ünlü Daralması
 7. Büyük Ünlü Uyumu-Küçük Ünlü Uyumu
 8. Ses Olayları-Kaynaşma
 • YAZIM KURALLARI
 1. Büyük Harflerin Yazımı
 2. Sayıların Yazımı
 3. Birleşik Sözcüklerin Yazımı
 4. Kısaltmalaarın Yazımı
 5. ”da-de”nin Yazılışı
 6. ”ki”nin Yazımı
 7. Yazımı Sıkça Karıştırılan Sözcükler
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 1. Nokta
 2. Virgül
 3. Noktalı Virgül
 4. İki Nokta
 5. Ünlem
 6. Soru İşareti
 7. Üç Nokta
 8. Kısa Çizgi
 9. Uzun Çizgi
 10. Eğik Çizgi
 11. Kesme İşareti
 12. Parantez
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 1. Anlamsal Anlatım Bozuklukları
 2. Yapısal Anlatım Bozuklukları

TARİH

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
 1. Tarihin Tanımı
 2. Tarih Öğrenmenin Yararları
 3. Tarihin Kaynakları
 4. Tarihi Olay Ve Olgu
 5. Türklerin Kullandığı Takvimler
 6. Tarih Yazıcılığı
 7. Tarihe Yardımcı Bilimler
 • TARİHİ ÇAĞLAR
 1. Eski Taş Devri
 2. Cilalı Taş Devri
 3. Orta Taş Devri
 • İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
 1. Fenikeliler
 2. Hititler
 3. Frigyalılar
 4. Lidyalılar
 5. İyonlar
 6. Urartular
 7. Persliler
 8. Mezapotamya kronolojisi
 9. Asurlular
 10. Çin uygarlığı
 11. Anadoludaki İlk Yerleşim Yerleri
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 1. Asya Hunları – Büyük Hun Devleti
 2. Avrupa Hun Devleti
 3. I.Köktürkler
 4. II.Köktürkler
 5. Uygurlar
 • TÜRK İSLAM TARİHİ
 1. Talas savaşı
 2. Karahanlılar
 3. Gazneliler
 4. Büyük Selçuklu
 5. Büyük Selçuklularda Kültür Ve Medeniyet
 • TÜRKİYE TARİHİ
 1. Anadolu Selçukluları
 2. Anadolu Selçuklularında Kültür Ve Uygarlık
 • BEYLİKTEN DEVLETE
 1. I.Murad
 2. I.Mehmed
 3. Yıldırım Beyazid
 • DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ
 1. Fatih Sultan Mehmet
 2. II.beyazid
 3. Yavuz Sultan Selim
 4. Sokullu Dönemi
 • YENİ ÇAĞ AVRUPASI
 1. Coğrafi Keşifler Ve Yeni Çağ Avrupası
 • OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
 1. Osmanlı Devletinde Ordu
 2. Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi
 3. Osmanlı Devleti Vergi Ve Ekonomi
 • ARAYIŞ YILLARI
 1. Duraklama Dönemi
 2. Duraklama Dönemi İsyanları
 3. Duraklama Dönemi Islahatları
 • 18.YÜZYIL’DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
 1. III.Ahmet Islahatları Ve Lale Devri
 2. I.Mahmut Dönemi Islahatları
 3. III.Mustafa Dönemi Islahatları
 4. I.Abdülhamit Islahatları
 5. 1711 Prut Savaşı Ve Prut Antlaşması
 6. 1715 – 1718 Osmanlı-Venedik Ve Avusturya Savaşları
 7. 1768-1774 Osmanlı-Rusya Savaşları
 8. 1777-1779 Osmanlı-Rusya Mücadelesi
 9. 1787-1792 Osmanlı-Rusya Ve Avusturya Savaşları
 • YENİ TARİH VİDEOLARI
 1. Boğazlar Sorunu
 2. Çanakkale Cephesi
 3. En Uzun Yüzyıl(1800-1909)
 4. 31 Mart Vakası
 5. 1798 Fransanın Mısırı İşgali
 6. III.selim
 7. Hicaz-Yemen Cephesi
 8. I.Balkan Savaşı
 9. I.Abdülhamit
 10. I.Meşrutiyet Dönemi Ve II. Abdülhamid
 11. Irak Cephesi
 12. Islahat Fermanı
 13. Kanal Cephesi
 14. Mısır
 15. Mustafa Kemal Atatürkün Fikir Hayatı
 16. Orhan Bey
 17. Osmanlı Devletinde Azınlık İsyanları
 18. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
 19. Tanzimat Fermanı
 20. Suriye-Filistin Cephesi
 21. Prut Savaşı Ve Antlaşması
 22. Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

COĞRAFYA

 1. Atmosferin Katmanları
 2. Atmosfer Katmanlarının Özellikleri
 3. Oluşumuna Göre Yağışlar
 4. Projeksiyon İzdüşüm
 5. Fiziki Coğrafya
 6. Geri Dönüşümün Yararları
 7. Coğrafi Konum
 8. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
 9. Coğrafyanın İlkeleri
 10. Orojenez
 11. İklim Tipleri
 12. Meridyen Ve Özellikleri
 13. Beşeri Coğrafyanın Nüfus Piramitleri Ve Özellikleri
 14. Dünya İklim Tipleri ve Kuşakları
 15. Savan İklimi
 16. Muson İklimi
 17. Çöl İklimleri
 18. Okyanusal İklim
 19. Sert Karasal İklim
 20. Kutup İklimi
 21. Türkiye’nin Matematik Konumu
 22. Türkiye’de Sıcaklık
 23. Türkiye’de Basınçlar
 24. Yer Şekilleri Ve Dağların Uzanış Doğrultusu
 25. Türkiye’de Yükselti Ve Bakı
 26. Cephe Yamaç Ve Konveksiyonel Yağış
 27. Türkiye’nin Matematik Konumu
 28. Nüfus Artış Hızı
 29. Nüfus Sayımlarının Amaçları
 30. Türkiye’de Rüzgarlar Nemlilik Ve Yağış
 31. Karadeniz İklimi
 32. Doğu Anadolu İklim Tipi
 33. İç Anadolu İklim Tipi
 34. Step İklimi
 35. Tundra İklimi
 36. Akdeniz İklimi
 37. Akdeniz İklimi Türkiye
 38. Güney Doğu Anadolu Karasal İklim
 39. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 40. Nüfusun Yaş Yapısı
 41. Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
 42. Nüfusun Cinsiyet Yapısı Okur Yazar Oranı
 43. Türkiye’de Aktif Nüfus
 44. Ekvatoral İklim
 45. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 46. hızlı nüfus artışının olumlu ve olumsuz Sonuçları
 47. Türkiye’de Nüfus Artışı
 48. Küresel Ticaret
 49. Hint Çin Akdeniz Medeniyetleri

EDEBİYAT

 1. Yedi Meşaleciler
 2. Vedat Nedim Tör
 3. Edebi Akımlar
 4. Destandan Halk Hikayesine Geçiş
 5. Hisarcılar
 6. Emin Bülent Serdaroğlu
 7. Doğal Ve Yapay Destanlar
 8. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
 1. Servet-i Fünun
 2. Tevfik Fikret
 3. Tevfik Fikret Özellikleri
 4. Cenap Şahabettin
 5. Halit Ziya Uşaklıgil
 6. Mehmet Rauf
 7. Hüseyin Cahit Yalçın
 8. Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 9. Servet-i Fünun Edebiyatının Nazım Biçimleri
 10. Süleyman Nazif
 • FECR-İ ATİ EDEBİYATI
 1. Ahmet Haşim
 2. Fecr-i Ati Dönemi
 3. Tahsin Nahit
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
 1. Reşat Nuri-Biyografi
 2. Reşat Nuri-Romanları
 3. Reşat Nuri-Hikayeleri
 4. Reşat Nuri-Oyunları
 5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Romanları
 6. Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Hikyeleri
 7. Ömer Seyfettin
 8. Halide Edip Adıvar
 9. Halide Nusret Zorlutuna
 10. Ruşen Eşref Ünaydın
 11. Rıza Tevfik Bölükbaşı
 12. Refik Halit Karay
 13. Mehmet Emin Yurdakul
 14. Ziya Gökalp
 15. Hamdullah Suphi Tanrıöver
 16. Milli Edebiyat Dönemi
 17. Fuat Köprülü
 18. Yusuf Akçura
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 2. Salah Birsel
 3. Rıfat Ilgaz
 4. İskender Pala
 5. Aziz Nesin
 6. Cumhuriyet Döneminde Roman Hikaye
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
 8. Nurullah Ataç
 9. Cumhuriyet Döneminde Roman
 10. Cumhuriyet Döneminde Tiyatro
 11. Ahmet Muhip Dıranas
 12. Sabri Esat Siyavuşgil
 • HALK EDEBİYATI
 1. Hacı Bayram-ı Veli
 2. Hacı Bektaş-ı Veli
 3. Kaygusuz Abdal
 4. Yunus Emre
 5. Pir Sultan Abdal
 6. Karacaoğlan
 7. Halk Edebiyatının Genel Özelikleri
 8. Ercişli Emrah
 9. Dadaloğlu
 10. Aşık Tarzı -Köroğlu
 11. Aşık Tarzı -Aşık Ömer
 12. Aşık Tarzı -Gevheri
 13. Anonim Halk Şiiri
 14. Anonim Halk Edebiyatı
 15. Bayburtlu Zihni
 16. Ahmet Yesevi
 17. Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri
 18. Geleneksel Türk Tiyatrosu
 19. Tekke Halk Şiiri
 20. Aşık Tarzı Halk Şiiri
 • DİVAN EDEBİYATI
 1. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri
 2. Divan Şiiri İle İlgili Bazı Kavramlar
 3. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 1
 4. Divan Şiirleri Nazım Biçimleri – 2
 5. Tehzil
 6. Şehrengez
 7. Aşık Paşa
 8. Ahmedi
 9. Ali Şir Nevai
 10. Şeyhi
 11. Hoca Sinan Paşa
 12. Nedim
 13. Nef’i
 14. Şeyh Galip
 15. Divan Edebiyatının Mensur Türleri
 16. Fuzuli
 17. 1-Ahmet Fakih, 2- Kadı Burhanettin, 3- Süleyman Çelebi
 18. Hoca Dehhani
 19. Mevlana
 20. Gülşehri
 21. Nabi
 22. Baki
 23. Sinan Paşa
 24. Divan Edebiyatında Nesir
 • ŞİİRDE ÖLÇÜ
 1. Uyak Ölçüsü
 2. Kafiye – Redif
 • ŞİİR TÜRLERİ
 1. Lirik Şiir
 2. Epik Şiir
 3. Pastoral
 4. Didaktik Şiir
 5. Satirik Şiir
 6. Şiir Türleri
 • SÖZ SANATLARI
 1. Mecaz-ı Mürsel
 2. Teşbih
 3. Açık İstiare
 4. Kapalı İstiare
 5. Kinaye
 6. Tevriye
 7. Teşhis
 8. İntak
 9. Tecahül-ü Arif
 10. İstifham
 11. Hüsn-i Talil
 12. Mübalağa
 13. Tezat
 14. Telmih
 15. Tariz
 16. Tenasüp
 17. Lef-ü Neşr
 18. Cinas
 19. Seci
 20. İrsal-i Mesel
 21. Akrostiş
 • SÖZLÜ TÜRLER
 1. Forum
 2. Söylev
 3. Panel
 4. Münazara
 5. Konferans
 6. Sempozyum
 7. Açık Oturum
 • ÖĞRETİCİ METİNLER
 1. Makale
 2. Fıkra
 3. Eleştiri
 4. Röportaj
 5. Söyleşi
 6. Anı
 7. Günlük
 8. Gezi Yazısı
 9. Otobiyografi
 10. Mektup
 • OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER
 1. Öykü
 2. Roman
 3. Masal
 • SÖZLÜ DÖNEM
 1. Sagu
 2. Destanların Özellikleri
 • 1.DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. Şinasi
 2. Namık Kemal
 3. Ziya Paşa
 4. Ahmet Mithat
 5. Şemsettin Sami
 6. Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri
 7. 1.Tanzimat Döneminde Tiyatro
 8. Tanzimat Dönemi Şiiri
 9. 1.Tanzimat Döneminde Roman Ve Hikaye
 10. Ahmed Vefik Paşa
 • 2.DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
 1. Reczaizade Mahmut Ekrem
 2. Abdülhak Hamit Tarhan
 3. Muallim Naci
 4. Samipaşazade Sezai
 5. Nabizade Nazım
 6. II.Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri
 7. II.Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
 8. II.Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri
 9. II.Tanzimat Dönemi Roman Ve Hikaye
 10. II.Tanzimat Döneminde Şiir
 • SERVETİ FÜNUN DÖNEMİNİN BAĞIMSIZ SANATÇILARI
 1. Ahmet Rasim
 2. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ EĞİLİMLERİ
 1. Yusuf Ziya Ortaç
 2. Faruk Nafiz Çamlıbel
 3. Halit Fahri Ozansoy
 4. Enis Behiç Koryürek
 5. Orhan Seyfi Orhon
 6. Behçet Kemal Çağlar
 7. Beş Hececiler
 8. Ali Canip Yöntem
 9. Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILARI
 1. Yahya Kemal Beyatlı
 2. Mehmet Akif Ersoy
 3. Çanakkale Temalı Eser Veren Yazarlar
 • CUMHURİYET DÖNEMİN’DE ŞİİR
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar
 2. Cahit Sıtkı Tarancı
 3. Necip Fazıl Kısayürek
 4. Özdemir Asaf
 5. Yaşar Nabi Nayır
 6. Kenan Hulusi Koray
 7. Cevdet Kudret Solok
 8. Ziya Osman Saba
 9. Nazım Hikmet Ran
 10. Necati Cumalı
 11. Maviciler
 12. Ferit Edgü
 13. Memduh Şefket Esendal
 14. Arif Nihat Asya
 15. Necmettin Halil Onan
 16. Ömer Bedrettin
 17. Ahmet Kutsi Tecer
 18. Garipçiler
 19. Orhan Veli
 20. Melih Cevdet Anday
 21. Oktay Rıfat Horozcu
 22. Behçet Necatigil
 23. Sabahattin Kudret Aksal
 24. Yedi Güzel Adam
 25. Alaaddin Özdenören
 26. Erdem Beyazıt
 27. Cahit Zarioğlu
 28. Rasim Özdenören
 29. Nuri Pakdil
 30. Mehmet Akif İnan
 31. Hisarcılar
 32. Yavuz Bülent Bakiler
 33. Cemil Meriç
 34. Sevinç Çokum
 35. Turgut Uyar
 36. Ahmet Arif
 37. Ahmet Oktay
 38. Arif Damar
 39. Atilla İlhan
 40. II.Yeni
 41. Garipçiler
 42. Yedi Meşaleciler
 43. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 44. Cahit Külebi
 45. Cumhuriyet Dönemi Şiir
 46. Ataol Behramoğlu
 47. Vasfi Mahir Kocatürk
 48. Muammer Lütfi Bahşi
 • 1960 SONRASI MİSTİK DUYARLILIK ŞİİRİ
 1. Ebubekir Eroğlu
 2. II.yeniciler
 3. Sezai Karakoç
 4. Edip Cansever
 5. Cemal Süreyya
 6. İlhan Berk
 7. İsmet Özel
 8. Refik Durbaş
 9. Haydar Ergülen
 10. Ahmet Telli
 11. Aşık Veysel
 12. Abdürrahim Karakoç
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
 1. Aka Gündüz
 2. Sabahattin Ali
 3. Kemal Tahir
 4. Orhan Kemal
 5. Yaşar Kemal
 6. Abbas Sahar
 7. Fakir Bayburt
 8. Tarık Buğra
 9. Selim İleri
 10. Semiha Ayverdi-Romanları Ve Hikayeleri
 11. Semiha ayverdi-Anı
 12. Semiha Ayverdi-Diğer Eserler
 13. Peyami Safa
 14. Mustafa Kutlu
 15. Haldun Taner
 16. Sait Faik Abasıyanık
 17. Rasim Özdenören
 18. Orhan Pamuk
 19. Adalet Ağaoğlu
 20. Leyla Erbil
 21. Yusuf Atılgan
 22. Bilge Karasu
 23. Hasan Ali Toptaş
 24. Nezihe Meriç
 25. Vüs’at Orhan Bener
 26. Füruzan
 27. Latife Tekin
 28. İnci Aral
 29. Araba Sevdası Roman Özeti
 30. İhsan Oktay Anar
 31. Falit Rıfkı Atay
 32. Tomris Uyar
 33. Halit Fahri Ozansoy
 34. Abdülhak Şinasi Hisar
 35. Şevket Rado
 36. Nahid Sırrı Örik
 37. Bedri Rahmi Eyüboğlu
 38. Melih Cevdet Anday
 39. Oktay Akbal
 40. Yaşar Nabi Nayır
 41. Alev Alatlı
 42. Doğu Batı Çatışması – Yanlış Batılılaşma
 43. Emine Işınsu
 44. Tarık Dursun Kakınç
 45. Samim Koca Göz
 46. Oğuz Atay
 47. Nazlı Eray
 48. Dursun Akçam
 49. Buket Uzuner
 50. Cevat Şakir Kabaağaçlı – Halikarnas Balıkçısı
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER
 1. Turan Oflazoğlu
 2. Necati Cumalı
 3. Orhan Asena
 • ROMAN ÖZETLERİ
 1. Fatih Harbiye
 2. Felatun Bey Ve Rakım Efendi
 3. Kaşağı
 4. Sergüzeştname
 5. Tutunamayanlar
 6. Yaprak Dökümü
 7. 9.Hariciye Koğuşu
 8. Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı (roman özeti)
 9. Vatan Yahut Silistre
 10. Demirciler Çarşısı ( roman özeti )
 11. Bozkurtlar Diriliyor
 12. Devlet Ana
 13. Eylül
 14. İnce Memed
 15. İntibah
 16. Küçük Şeyler
 17. Sodom Ve Gomore
 18. Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat
 19. Anayurt Oteli
 20. Aşkı Memnu
 21. Şair Evlenmesi

TARİH

 • TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
 1. Tarihin Tanımı
 2. Tarih Öğrenmenin Yararları
 3. Tarihin Kaynakları
 4. Tarihi Olay Ve Olgu
 5. Türklerin Kullandığı Takvimler
 6. Tarih Yazıcılığı
 7. Tarihe Yardımcı Bilimler
 • TARİHİ ÇAĞLAR
 1. Eski Taş Devri
 2. Cilalı Taş Devri
 3. Orta Taş Devri
 • İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
 1. Fenikeliler
 2. Hititler
 3. Frigyalılar
 4. Lidyalılar
 5. İyonlar
 6. Urartular
 7. Persliler
 8. Mezapotamya kronolojisi
 9. Asurlular
 10. Çin uygarlığı
 11. Anadoludaki İlk Yerleşim Yerleri
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 1. Asya Hunları – Büyük Hun Devleti
 2. Avrupa Hun Devleti
 3. I.Köktürkler
 4. II.Köktürkler
 5. Uygurlar
 • TÜRK İSLAM TARİHİ
 1. Talas savaşı
 2. Karahanlılar
 3. Gazneliler
 4. Büyük Selçuklu
 5. Büyük Selçuklularda Kültür Ve Medeniyet
 • TÜRKİYE TARİHİ
 1. Anadolu Selçukluları
 2. Anadolu Selçuklularında Kültür Ve Uygarlık
 • BEYLİKTEN DEVLETE
 1. I.Murad
 2. I.Mehmed
 3. Yıldırım Beyazid
 • DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ
 1. Fatih Sultan Mehmet
 2. II.beyazid
 3. Yavuz Sultan Selim
 4. Sokullu Dönemi
 • YENİ ÇAĞ AVRUPASI
 1. Coğrafi Keşifler Ve Yeni Çağ Avrupası
 • OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
 1. Osmanlı Devletinde Ordu
 2. Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi
 3. Osmanlı Devleti Vergi Ve Ekonomi
 • ARAYIŞ YILLARI
 1. Duraklama Dönemi
 2. Duraklama Dönemi İsyanları
 3. Duraklama Dönemi Islahatları
 • 18.YÜZYIL’DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
 1. III.Ahmet Islahatları Ve Lale Devri
 2. I.Mahmut Dönemi Islahatları
 3. III.Mustafa Dönemi Islahatları
 4. I.Abdülhamit Islahatları
 5. 1711 Prut Savaşı Ve Prut Antlaşması
 6. 1715 – 1718 Osmanlı-Venedik Ve Avusturya Savaşları
 7. 1768-1774 Osmanlı-Rusya Savaşları
 8. 1777-1779 Osmanlı-Rusya Mücadelesi
 9. 1787-1792 Osmanlı-Rusya Ve Avusturya Savaşları
 • YENİ TARİH VİDEOLARI
 1. Boğazlar Sorunu
 2. Çanakkale Cephesi
 3. En Uzun Yüzyıl(1800-1909)
 4. 31 Mart Vakası
 5. 1798 Fransanın Mısırı İşgali
 6. III.selim
 7. Hicaz-Yemen Cephesi
 8. I.Balkan Savaşı
 9. I.Abdülhamit
 10. I.Meşrutiyet Dönemi Ve II. Abdülhamid
 11. Irak Cephesi
 12. Islahat Fermanı
 13. Kanal Cephesi
 14. Mısır
 15. Mustafa Kemal Atatürkün Fikir Hayatı
 16. Orhan Bey
 17. Osmanlı Devletinde Azınlık İsyanları
 18. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
 19. Tanzimat Fermanı
 20. Suriye-Filistin Cephesi
 21. Prut Savaşı Ve Antlaşması
 22. Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

TÜRKÇE

 • SÖZCÜKTE ANLAM
 1. Anlam Ve Özellikleri
 2. Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
 3. Söz Öbekleri
 • CÜMLEDE ANLAM
 1. Cümlede Anlam-1
 2. Cümlede Anlam-2
 3. Cümlede Anlam-3
 • PARAGRAF
 1. Paragrafta Anlatım Yöntemleri
 2. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • SÖZCÜK TÜRLERİ
 1. İsim
 2. Sıfatlar
 3. Zarflar
 4. Edatlar
 5. Tamlamalar
 6. Ek fiil
 7. Fiil kipleri
 8. Fiilimsiler
 • SÖZCÜKTE YAPI
 1. Yapı Bakımından Sözcükler
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 1. Cümlenin Ögeleri
 • FİİLDE ÇATI
 1. Öznesine Göre Fiiller
 2. Nesnesine Göre Fiiller
 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 1. Yüklemin Türlerine Göre Cümleleri
 2. Yüklemin Yerine Göre Cümleleri
 3. Anlamına Göre Cümleleri
 4. Yüklemin Yapısına Göre Cümleleri
 • SES OLAYLARI
 1. Ses Olayları-Ünsüz Yumuşaması
 2. Ünsüz Benzeşmesi
 3. Ünlü Türemesi
 4. Ünsüz Türemesi
 5. Ünlü Düşmesinin Ses Olayları-Ulama
 6. Ses Olayları-Ünlü Daralması
 7. Büyük Ünlü Uyumu-Küçük Ünlü Uyumu
 8. Ses Olayları-Kaynaşma
 • YAZIM KURALLARI
 1. Büyük Harflerin Yazımı
 2. Sayıların Yazımı
 3. Birleşik Sözcüklerin Yazımı
 4. Kısaltmalaarın Yazımı
 5. ”da-de”nin Yazılışı
 6. ”ki”nin Yazımı
 7. Yazımı Sıkça Karıştırılan Sözcükler
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 1. Nokta
 2. Virgül
 3. Noktalı Virgül
 4. İki Nokta
 5. Ünlem
 6. Soru İşareti
 7. Üç Nokta
 8. Kısa Çizgi
 9. Uzun Çizgi
 10. Eğik Çizgi
 11. Kesme İşareti
 12. Parantez
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 1. Anlamsal Anlatım Bozuklukları
 2. Yapısal Anlatım Bozuklukları

COĞRAFYA

 1. Atmosferin Katmanları
 2. Atmosfer Katmanlarının Özellikleri
 3. Oluşumuna Göre Yağışlar
 4. Projeksiyon İzdüşüm
 5. Fiziki Coğrafya
 6. Geri Dönüşümün Yararları
 7. Coğrafi Konum
 8. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
 9. Coğrafyanın İlkeleri
 10. Orojenez
 11. İklim Tipleri
 12. Meridyen Ve Özellikleri
 13. Beşeri Coğrafyanın Nüfus Piramitleri Ve Özellikleri
 14. Dünya İklim Tipleri ve Kuşakları
 15. Savan İklimi
 16. Muson İklimi
 17. Çöl İklimleri
 18. Okyanusal İklim
 19. Sert Karasal İklim
 20. Kutup İklimi
 21. Türkiye’nin Matematik Konumu
 22. Türkiye’de Sıcaklık
 23. Türkiye’de Basınçlar
 24. Yer Şekilleri Ve Dağların Uzanış Doğrultusu
 25. Türkiye’de Yükselti Ve Bakı
 26. Cephe Yamaç Ve Konveksiyonel Yağış
 27. Türkiye’nin Matematik Konumu
 28. Nüfus Artış Hızı
 29. Nüfus Sayımlarının Amaçları
 30. Türkiye’de Rüzgarlar Nemlilik Ve Yağış
 31. Karadeniz İklimi
 32. Doğu Anadolu İklim Tipi
 33. İç Anadolu İklim Tipi
 34. Step İklimi
 35. Tundra İklimi
 36. Akdeniz İklimi
 37. Akdeniz İklimi Türkiye
 38. Güney Doğu Anadolu Karasal İklim
 39. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 40. Nüfusun Yaş Yapısı
 41. Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
 42. Nüfusun Cinsiyet Yapısı Okur Yazar Oranı
 43. Türkiye’de Aktif Nüfus
 44. Ekvatoral İklim
 45. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 46. hızlı nüfus artışının olumlu ve olumsuz Sonuçları
 47. Türkiye’de Nüfus Artışı
 48. Küresel Ticaret
 49. Hint Çin Akdeniz Medeniyetleri

1. Birden fazla cihazda kullanabilir miyim?

Hayır sadece bir cihazdan giriş yapabilirsiniz. Kullanıcılarımıza tek lisans hakkı tanınmakta olup lisanslama yaptıkları cihaz dışında başka bir cihazda kullanım yapılamaz.

2. Telefon, tablet ve bilgisayarda çalışırmı?

Evet; bilgisayar, telefon, tabletlerde online olarak eğitim setinize çalışabilirsiniz.

3. Kredi kartı ile ödeme ve taksit imkanı varmı?

Evet kredi kartına taksit imkanımız vardır.

4. Kapıda ödeme imkanımız varmı?

Hayır kapıda ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır.

5. Kullanım Süresi Ne Kadar ?

Paketlerimizin kullanım süresi, Ayt sınavına kadardır. Sınavdan sonra kullanım süreniz dolmaktadır.

Kullanım süreleri dolan öğrencilerimiz panele giriş yapamazlar.

Örneğin; 2020 Ayt Edebiyat paketini satın alan kullanıcılarımızın kullanım süreleri 2020 Ayt Edebiyat sınavına kadar olup sınavdan sonra kullanım süreleri dolmaktadır.